รับแปลเอกสารไทย - ญี่ปุ่น - อังกฤษ (TH - JP - EN)

รายละเอียดงาน

รับแปล.....3 ภาษา ญี่ปุ่น / อังกฤษ / ไทย
..........................................................................................................................................
ไทย>ญี่ปุ่น / ญี่ปุ่น>ไทย / อังกฤษ>ญี่ปุ่น / ญี่ปุ่น>อังกฤษ
..........................................................................................................................................

- รับแปลบทความ
- รับแปลเอกสารทั่วไปและเอกสารราชการ
- รับแปลเอกสารการเรียนทุกระดับ
- รับแปลโฆษณาประชาสัมพันธ์และฉลากผลิตภัณฑ์ต่างๆ
- รับแปลจดหมาย, รายงานการประชุม บทความความรู้ ฯลฯ
- รับใส่ซับ/ฝังซับญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ

*กรณีไม่มีสคลิปอาจจะมีค่าบริการถอดเทปและทำสคลิป*

การคิดค่าบริการ : คำนวณจาก 1 หน้า A4 ( 400 คำโดยนับจากโปรแกรม word)

ไทย>ญี่ปุ่น / ญี่ปุ่น>ไทย 250 บาท
อังกฤษ>ญี่ปุ่น / ญี่ปุ่น>อังกฤษ 350 บาท

*ค่าบริการดังกล่าวคือค่าบริการของเอกสารไฟล์ word เนื้อหาทั่วไปที่ไม่ใช่เนื้อหาเฉพาะทางอย่างเช่น เนื้อหาทางการแพทย์ ไฟล์ภาพหรือไฟล์ที่มีการจัดรูปแบบค่อนข้างมากอาจคิดค่าบริการเพิ่มเติม


-----------------------รับงานด่วน ติดต่อมาได้เลยค่ะ------------------


หลังจากที่พิจารณาเนื้อหาแล้ว ทางฟรีแลนซ์จะส่งใบเสนอราคาไป เมื่อชำระแล้วจะสามารถเริ่มงานได้ค่ะ

**** เงื่อนไขเป็นไปตามใบเสนอราคา ****

--นโยบายการแก้ข้อมูล/งานของลูกค้า--
1. ฟรีแลนซ์จะไม่เผยแพร่ข้อมูลต่อผู้อื่น หรือช่องทางอื่น ยกเว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะต้องการ
2. ฟรีแลนซ์จะเก็บงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วไว้ในพื้นที่ส่วนตัว โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 90 วันหลังจากที่ส่งงานขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดฟรีแลนซ์

pattharasuda9
Freelance ที่มีความสนใจและมีทักษะในด้านงานเขียนและงานแปลภาษาญี่ปุ่น จบการศึกษาเอกภาษาญี่ปุ่นโดยตรง
0.0
มี 1 ผลงาน
จ้างงานสำเร็จ 0 ครั้ง
ได้รับรีวิว 0 ครั้ง
ดูโปรไฟล์

หากคุณสนใจจ้างงานแบบนี้

คุยกับฟรีแลนซ์
กำลังเชื่อมต่อ