กลับไปหน้าที่แล้ว

ความคิดเห็น


รับแปลเอกสารไทย - ญี่ปุ่น - อังกฤษ (TH - JP - EN)
ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาอังกฤษ (US)
รับแปล.....3 ภาษา ญี่ปุ่น / อังกฤษ / ไทย .......................................................................................................................................... ไทย>ญี่ปุ่น / ญี่ปุ่น>ไทย / อังกฤษ>ญี่ปุ่น / ญี่ปุ่น>อังกฤษ .......................................................................................................................................... - รับแปลบทความ - รับแปลเอกสารทั่วไปและเอกสารราชการ - รับแปลเอกสารการเรียนทุกระดับ - รับแปลโฆษณาประชาสัมพันธ์และฉลากผลิตภัณฑ์ต่างๆ - รับแปลจดหมาย, รายงานการประชุม บทความความรู้ ฯลฯ - รับใส่ซับ/ฝังซับญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ *กรณีไม่มีสคลิปอาจจะมีค่าบริการถอดเทปและทำสคลิป* การคิดค่าบริการ : คำนวณจาก 1 หน้า A4 ( 400 คำโดยนับจากโปรแกรม word) ไทย>ญี่ปุ่น / ญี่ปุ่น>ไทย 250 บาท อังกฤษ>ญี่ปุ่น / ญี่ปุ่น>อังกฤษ 350 บาท *ค่าบริการดังกล่าวคือค่าบริการของเอกสารไฟล์ word เนื้อหาทั่วไปที่ไม่ใช่เนื้อหาเฉพาะทางอย่างเช่น เนื้อหาทางการแพทย์ ไฟล์ภาพหรือไฟล์ที่มีการจัดรูปแบบค่อนข้างมากอาจคิดค่าบริการเพิ่มเติม -----------------------รับงานด่วน ติดต่อมาได้เลยค่ะ------------------ หลังจากที่พิจารณาเนื้อหาแล้ว ทางฟรีแลนซ์จะส่งใบเสนอราคาไป เมื่อชำระแล้วจะสามารถเริ่มงานได้ค่ะ **** เงื่อนไขเป็นไปตามใบเสนอราคา **** --นโยบายการแก้ข้อมูล/งานของลูกค้า-- 1. ฟรีแลนซ์จะไม่เผยแพร่ข้อมูลต่อผู้อื่น หรือช่องทางอื่น ยกเว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะต้องการ 2. ฟรีแลนซ์จะเก็บงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วไว้ในพื้นที่ส่วนตัว โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 90 วันหลังจากที่ส่งงานขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 24 ต.ค. 2020

0
9

ผลงานใกล้เคียงของฟรีแลนซ์ท่านอื่น

ทำซับอังกฤษ-ไทย รายการวู้ดดี้, ทำซับและแปลสคริปให้กับรายการLoukgolf's English Room
Nichakarn P.
แปลบทความ, ตรวจแก้งานเขียนภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ (US), ภาษาอังกฤษ (UK), ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, เขียนสคริปต์รายการ, แปลซับไตเติ้ล
0
292
© 2015-2020 FreelanceBay.com, All rights reserved.