กลับไปหน้าที่แล้ว

ICNB 2017 : International Conference on Nation-Building 2017(ระบบ Submit Paper Online)

เป็นระบบ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมนาได้ส่งผลงาน เอกสารวิชาการเข้าระบบฐานข้อมูล Online โดยที่ให้คณะกรรมการผู้จัดสัมนาได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนขึ้นพูดสัมนนา ตัวระบบสามารถส่ง และบันทึกข้อมูลผลงานวิชาการในรูปแบบ เอกสารดิจิตอลได้ เช่น PDF MS Word ,MS Excel ,รูปภาพดิจิตอล และไฟล์ Multi Media ผู้ใช้งานระบบ สามารถ ทราบถึงสถานะของเอกสารผลงาน ว่าได้รับการตรวจสอบหรือไม่ และสามารถเก็บบันทึกหัวข้อมูล ว่าได้ส่งเอกสาร หรือไฟล์ใดบ้างที่จะนำเข้าร่วมการสัมนา

ความคิดเห็น


ICNB 2017 : International Conference on Nation-Building 2017(ระบบ Submit Paper Online)
เป็นระบบ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมนาได้ส่งผลงาน เอกสารวิชาการเข้าระบบฐานข้อมูล Online โดยที่ให้คณะกรรมการผู้จัดสัมนาได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนขึ้นพูดสัมนนา ตัวระบบสามารถส่ง และบันทึกข้อมูลผลงานวิชาการในรูปแบบ เอกสารดิจิตอลได้ เช่น PDF MS Word ,MS Excel ,รูปภาพดิจิตอล และไฟล์ Multi Media ผู้ใช้งานระบบ สามารถ ทราบถึงสถานะของเอกสารผลงาน ว่าได้รับการตรวจสอบหรือไม่ และสามารถเก็บบันทึกหัวข้อมูล ว่าได้ส่งเอกสาร หรือไฟล์ใดบ้างที่จะนำเข้าร่วมการสัมนา

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 04 ธ.ค. 2020

0
137

ผลงานอื่นๆของ สุรัตน์ ฉ.ดูทั้งหมด

© 2015-2020 FreelanceBay.com, All rights reserved.