รับ งาน เขียน แบบ autocad 3d 2d ดังนี้

 

รับ เขียน แบบ autocad 3d 2d (งาน สถาปัตยกรรม Architectural  Work)

  • เขียนแบบ แปลน พื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่โดยรอบ ฯ
  • เขียนแบบ แปลน พื้น เพดาน หลังคา ชั้น ระดับ ขนาด กว้าง สูง ตำแหน่ง ฯ
  • เขียนแบบ งานตกแต่งภายใน ภายนอก
  • เขียนแบบ รูปด้าน รูปตัด รูปขยาย รูปมิติ ฯ

 

รับ เขียน แบบ autocad 3d 2d (งาน โครงสร้าง Structural Work)

 • เขียนแบบ แปลน โครงสร้าง เช่น แบบแปลนฐานราก, แบบแปลนพื้นชั้นบน, แบบแปลนคาน หลังคา โครงหลังคา ฯ
 • เขียนแบบ ขยาย โครงสร้าง เช่น แบบขยายฐานราก, แบบขยายการเสริมเหล็ก เสา คาน พื้น , แบบขยายบันได ฯ

 

รับ เขียน แบบ autocad 3d 2d (งานระบบ System Work)

 • เขียนแบบ งาน ระบบ ไฟฟ้า ,ไฟฟ้าสื่อสาร ฯ
 • เขียนแบบ งาน ระบบ สุขาภิบาล ประปา ดับเพลิง สปริงเกอร์ ฯ
 • เขียนแบบ งานระบบ แอร์ ปรับอากาศ ระบายอากาศ ฯ
 • เขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล เช่น ลิฟท์ บันไดเลื่อน เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ระบบกลไกต่างๆ ที่ต้องใช้ภายในอาคาร
   

รับ เขียน แบบ autocad 3d 2d ตามความต้องการของลูกค้า แบบที่เขียนแล้วสามารถแก้ไขได้จนกว่างานผ่าน

 

 

------------------------------------------------------------------------------

 

 ขั้นตอนการใช้บริการ

 

 1. คุยรายละเอียดงานและความต้องการ หรือ ส่งแบบให้ทางเราประเมินเนื้องาน
 2. ทางเราจะประเมินเนื้องาน และ แจ้งราคาให้ลูกค้าทราบ
 3. ระยะเวลาการทำงาน 5-10 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดของงาน
 4. สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ คือ แบบที่เป็น ไฟล์ PDF และ ไฟล์ CAD

 

------------------------------------------------------------------------------

 

ค่าบริการ รับ เขียน แบบ autocad : เริ่มต้นที่ 3,000 บาท

 

 1. อัตราค่าบริการ ประเมินจาก = พื้นที่ใช้สอย+ขนาดเนื้องาน+ความยากง่ายของงาน+ระยะเวลาที่ต้องการใช้
 2. หากเป็นงานเร่งด่วน ราคาตามแต่ตกลง

------------------------------------------------------------------------------

 

 


 

 

ความคิดเห็น


รับ งาน เขียน แบบ autocad 3d 2d
ออกแบบตกแต่งอื่นๆ,ออกแบบตกแต่งภายใน,ออกแบบตกแต่งสวน ภายในและนอกอาคาร,ออกแบบโครงสร้างอาคาร,เขียนแบบอนุญาต,ออกแบบอาคาร/ที่พักอาศัย
รับ งาน เขียน แบบ autocad 3d 2d โดยทีม สถาปนิก และ วิศวกร มืออาชีพ มีประสบการณ์ เขียน แบบ autocad กว่า 10 ปี


0
110
© 2015-2019 FreelanceBay.com, All rights reserved.