รับเขียน Model 3D จากแบบ PDF หรือ AotoCAD

รายละเอียดงาน

ขึ้น Model 3 มิติ จากแบบ 2 มิติ ตามที่ลูกค้าต้องการ
ทั้งโมเดล สถาปัตยกรรม / โครงสร้าง
คิดราคา แยกตามประเภทงาน

ค่าบริการ

แพ็กเกจ
5,000 บาท
โมเดลงานโครงสร้าง
เขียนด้วยโปรแกรม revit
5,000 บาท
โมเดลสถาปัตยกรรม
สร้างด้วยโปรแกรม revit
ราคาตามตกลง
กำหนดเอง
คุณสามารถคุยกับฟรีแลนซ์เพื่อตกลงกันแบบอิสระได้

รายละเอียดฟรีแลนซ์

rincivil01
สามัญวิศวกร คำนวณออกแบบและทำแบบขออณุญาตก่อสร้าง
0.0
มี 4 ผลงาน
จ้างงานสำเร็จ 0 ครั้ง
ได้รับรีวิว 0 ครั้ง
ดูโปรไฟล์

หากคุณสนใจจ้างงานแบบนี้

ค่าบริการ
คุยกับฟรีแลนซ์
กำลังเชื่อมต่อ