กลับไปหน้าที่แล้ว

ความคิดเห็น


โปรแกรมคำนวณเงินเดือนพนักงาน VBA
พัฒนา Desktop Application,แก้บั๊ก
โปรแกรมคำนวณเงินเดือนพนักงาน อ่านข้อมูลบันทึกการเข้าออกงาน เพื่อคำนวณหักเงินเดือน ขาดลามาสาย และคำนวณ OT ตามเงื่อนไขที่กำหนด

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 04 ส.ค. 2021

0
101

ผลงานอื่นๆของ Thanawan A.ดูทั้งหมด

© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.