กลับไปหน้าที่แล้ว

เขียนรายละเอียดเพิ่มเติม

ความคิดเห็น


รวบรวมผลงานการพัฒนาระบบของเรา
ทำเว็บไซต์ทั่วไป,ออกแบบระบบ,ทำ FACEBOOK ADS,โปรโมทเว็บไซต์,พัฒนาแอปพลิเคชันบน iOS,พัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์,ฮาร์ดแวร์ และ ไมโครคอนโทรลเลอร์,ทำ Google Adwords,ทำเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์,พัฒนา Web Application,พัฒนา Desktop Application,ทำ SEO,แก้บั๊ก,ทดสอบโปรแกรม/ระบบ,วางระบบฐานข้อมูล,พัฒนาระบบ Ecommerce,ออกแบบฐานข้อมูล,ออกแบบเว็บไซต์,วางระบบ Network,พัฒนาเกม
ขั้นตอนการดำเนินงาน - เก็บรวมรวมความต้องการของระบบจากลูกค้าและดำเนินการสร้างข้อตกลงของขอบเขตทั้งหมดของระบบ - ดำเนินการดีไซน์หน้าเว็บไซต์ทั้งหมดและส่งให้ลูกค้ายืนยันดีไซน์ - นำเสนอระยะเวลาดำเนินการให้กับลูกค้าและสร้างเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้า - นำเสนอและดำเนินการทดสอบเว็บไซต์หรือระบบ (Unit-test) กับลูกค้าและแก้ไขจุดบกพร่องก่อนขึ้นใช้งานจริง - นำเว็บไซต์ของลูกค้าขึ้นระบบเพื่อใช้งานจริงและมีบริการดูแลแก้ไข (MAINTENANCE)เว็บไซต์ของลูกค้า 3 เดือน หลังจากเว็บไซต์ของลูกค้าขึ้นใช้งานจริง

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 07 ต.ค. 2022

0
664

ผลงานใกล้เคียงของฟรีแลนซ์ท่านอื่น

© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.