เขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง บ้านพักอาศัย

รายละเอียดงาน

เขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง
-หมวดงานสถาปัตย์
-หมวดงานโครงสร้าง
-หมวดงานระบบไฟฟ้า
-หมวดงานระบบประปา

รายละเอียดฟรีแลนซ์

pnd.nb346477
คู่สามี-ภรรยา วิศวกร สถานิก รับงานครบวงจร มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทั้ง วิศวกร และ สถาปนิก
0.0
มี 10 ผลงาน
จ้างงานสำเร็จ 0 ครั้ง
ได้รับรีวิว 0 ครั้ง
ดูโปรไฟล์

หากคุณสนใจจ้างงานแบบนี้

คุยกับฟรีแลนซ์
กำลังเชื่อมต่อ