กลับไปหน้าที่แล้ว

ความคิดเห็น


พัฒนาเว็บไซต์ สำหรับ APEC 2022 Thailand
ทำเว็บไซต์ทั่วไป,พัฒนา Web Application,ออกแบบ UX/UI
พัฒนาเว็บไซต์ งาน APEC Tourism 2022 สำหรับแจ้ง Agenda และลงทะเบียนเข้าการประชุมระดับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค หรือ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) ประจำปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) สำหรับปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม 'APEC 2022 Thailand' โดยทีม Project Manager & DevOps Front-End Developer (React) Back-End Developer (NodeJS) QA (Manual Test) UX UI

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 27 ม.ค. 2023

1
141

ผลงานอื่นๆของ พิชาน ซ.ดูทั้งหมด

© 2015-2023 FreelanceBay.com, All rights reserved.