ความคิดเห็น


Total Quality Control Management
ออกแบบ 2 มิติ,ฮาร์ดแวร์ และ ไมโครคอนโทรลเลอร์,พัฒนา Desktop Application,ทดสอบโปรแกรม/ระบบ,วางระบบฐานข้อมูล,ตัดต่อรูปภาพ,วางระบบ Network
การตรวจสอบคุณภาพงานผลิต ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์

TAG
เผยแพร่เมื่อ: 13 พ.ย. 2019

0
11
© 2015-2019 FreelanceBay.com, All rights reserved.