ตัวละคร ไค [Re-make Project]

เอาตัวละครเก่า มา Re-make ใหม่ จริงๆ ตัวนี้ใช้เป็นตัวละครหลักในแอนิเมชั่นเรื่อง ไคกับคุณธรรม 10 ประการ ซึ่งเป็นแอนิเมชั่นเรื่องแรกๆ ที่พวกเราลองทำสมัยฝึกทำแอนิเมชั่นใหม่ๆ จำได้ว่าตอนนั้นนี่ งานเราไม่สวยเลย

ความคิดเห็น


ตัวละคร ไค [Re-make Project]
เอาตัวละครเก่า มา Re-make ใหม่ จริงๆ ตัวนี้ใช้เป็นตัวละครหลักในแอนิเมชั่นเรื่อง ไคกับคุณธรรม 10 ประการ ซึ่งเป็นแอนิเมชั่นเรื่องแรกๆ ที่พวกเราลองทำสมัยฝึกทำแอนิเมชั่นใหม่ๆ จำได้ว่าตอนนั้นนี่ งานเราไม่สวยเลย

TAG
เผยแพร่เมื่อ: 22 พ.ย. 2019

0
26
© 2015-2019 FreelanceBay.com, All rights reserved.