กลับไปหน้าที่แล้ว

ออกแบบงาน Infographic

ออกแบบสื่อสำหรับออนไลน์ใน Social media ทุกชนิด เช่น Facebook Line twitter instagram pinterest และ Blogger ขั้นตอน (สำหรับลูกค้าเพื่อความรวดเร็วของงาน) 1. โลโก้ที่จะใช้ลง เช่น โลโก้บริษัทของลูกค้า, โลโก้สินค้า 2. ภาพที่จะใช้ลง หรือแจ้งความต้องการได้ (แต่เสียค่าใช้จ่ายเอง) 3. เนื้อหาสำคัญของ content เช่น คำโฆษณา รายละเอียดสินค้า สโลแกน เบอร์โทร. ติดต่อท่านใด **ให้คิดเนื้อหา content ดูรายละเอียดที่แพคเกจ** 4. ระบุสี แบบในฝันที่อยากได้ เช่น เรียบ หรู ดู ดี หรือวัยรุ่นแจ๊สส...แจ๊สส, แปลกแหวกสังคม 6.ระบุขนาดที่ต้องการ เช่น ลงหน้า Content, Timeline ของ Social media ใด หรือแจ้งขนาดที่ต้องการ 7. รับแบบรอบแรก ระยะเวลาไม่เกิน 2วัน/1ภาพ (แก้ไขได้ 3 ครั้ง ครั้งต่อไปคิดเพิ่ม 100 บาท) 8. ควรตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาตัวหนังสือ ตัวสะกด รายละเอียดเบอร์โทร. ติดต่อ ก่อนนำไฟล์จริงไป ก่อนทุกครั้ง ***สามารถส่งข้อความมาปรึกษาก่อนได้***

ความคิดเห็น


ออกแบบงาน Infographic
ออกแบบสื่อสำหรับออนไลน์ใน Social media ทุกชนิด เช่น Facebook Line twitter instagram pinterest และ Blogger ขั้นตอน (สำหรับลูกค้าเพื่อความรวดเร็วของงาน) 1. โลโก้ที่จะใช้ลง เช่น โลโก้บริษัทของลูกค้า, โลโก้สินค้า 2. ภาพที่จะใช้ลง หรือแจ้งความต้องการได้ (แต่เสียค่าใช้จ่ายเอง) 3. เนื้อหาสำคัญของ content เช่น คำโฆษณา รายละเอียดสินค้า สโลแกน เบอร์โทร. ติดต่อท่านใด **ให้คิดเนื้อหา content ดูรายละเอียดที่แพคเกจ** 4. ระบุสี แบบในฝันที่อยากได้ เช่น เรียบ หรู ดู ดี หรือวัยรุ่นแจ๊สส...แจ๊สส, แปลกแหวกสังคม 6.ระบุขนาดที่ต้องการ เช่น ลงหน้า Content, Timeline ของ Social media ใด หรือแจ้งขนาดที่ต้องการ 7. รับแบบรอบแรก ระยะเวลาไม่เกิน 2วัน/1ภาพ (แก้ไขได้ 3 ครั้ง ครั้งต่อไปคิดเพิ่ม 100 บาท) 8. ควรตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาตัวหนังสือ ตัวสะกด รายละเอียดเบอร์โทร. ติดต่อ ก่อนนำไฟล์จริงไป ก่อนทุกครั้ง ***สามารถส่งข้อความมาปรึกษาก่อนได้***

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 17 ม.ค. 2022

0
286

ผลงานอื่นๆของ สิเนหา ส.ดูทั้งหมด

© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.