พัฒนาระบบเว็บไซต์ด้วย C#.NET , SQL Server เชื่อมต่อ APIs

รายละเอียดงาน

ให้บริการพัฒนาระบบต่าง ๆ ด้วย C#.NET , SQL Server APIs พร้อมช่วยแก้ไขปัญหา ( Fix bug ) จากระบบเดิมที่คุณใช้งานอยู่

ระบบที่เราพัฒนา ไม่ว่าจะเป็น . . .
❝ ระบบบริหารจัดการโรงงาน ( ERP ) ❞
❝ ระบบบริหารจัดการร้านค้า ( POS ) ❞
❝ ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ( WMS ) ❞
❝ ระบบบริหารจัดการงานโรงแรม ( Booking ) ❞
❝ ระบบบริหารจัดการงานบุคล ( HR ) ❞

และระบบอื่น ๆ ที่ตอบโจทย์กับธุรกิจของคุณ

รายละเอียดฟรีแลนซ์

pichetch
"เรา" รับทำเว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ เว็บไซต์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเว็บไซต์อื่น ๆ
0.0
มี 2 ผลงาน
จ้างงานสำเร็จ 0 ครั้ง
ได้รับรีวิว 0 ครั้ง
ดูโปรไฟล์

หากคุณสนใจจ้างงานแบบนี้

คุยกับฟรีแลนซ์
กำลังเชื่อมต่อ