คอนเทนต์วีดีโอ น้ำพริกในกะลา

รายละเอียดงาน

น้ำชุบพรกแม่สร้อย จ.พัทลุง
มรดกทางภูมิปัญญา มรดกชุมชน
เชิดชูคุณค่าภูมิปัญหาไทย จากครัวไทย
สู่ครัวโลก สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมการกิน ความเป็นอยู่ เสน่ห์แห่งวิถี ป่า เขา บอกให้ผู้มาเยือนรู้ว่า..บ้านเรามีดี

✨ น้ำชุบพรกแม่สร้อย ฝาเดียวไม่พอ ✨

รายละเอียดฟรีแลนซ์

outstanding999
Content Design Marketing Service บริการด้านการตลาด
0.0
มี 12 ผลงาน
จ้างงานสำเร็จ 0 ครั้ง
ได้รับรีวิว 0 ครั้ง
ดูโปรไฟล์

หากคุณสนใจจ้างงานแบบนี้

คุยกับฟรีแลนซ์
กำลังเชื่อมต่อ