ความคิดเห็น


2D Animation และงาน After Effect
ภาพยนตร์,ออกแบบ Animation,ตัดต่อวีดีโอ,ออกแบบ Motion Graphic,คอมพิวเตอร์กราฟิก
ออกแบบ 2D แอนิเมชั่น อินโทรโลโก้ต่างๆ รวมไปจนถึงโมชั่นกราฟิค และ Cutout Animation

TAG
เผยแพร่เมื่อ: 16 พ.ย. 2019

0
62
© 2015-2019 FreelanceBay.com, All rights reserved.