ความคิดเห็น


Smart Light IOT
ทำเว็บไซต์ทั่วไป,ออกแบบระบบ,ฮาร์ดแวร์ และ ไมโครคอนโทรลเลอร์,พัฒนา Web Application,ออกแบบฐานข้อมูล,ออกแบบเว็บไซต์,ออกแบบ UX/UI
IOT เป็นโปรเจค Arduino Controller ควบคุมการเปิดปิดไฟ โดยสามารถเปิดปิดไฟจากแผงควยคุมที่ติดตั้งในที่ต่างๆ และมีเว็บไซต์ที่สามารถควบคุมการเปิดปิดไฟ สามารถสั่งเปิดปิดไฟทุกดวง สามารถตั้งเวลาเปิดปิดไฟได้ในแต่ละดวงและยังสามารถเช็คเวลาเปิดปิดไฟของแต่ละดวงได้จากกราฟที่แสดงผล

TAG
เผยแพร่เมื่อ: 15 พ.ย. 2019

0
64
© 2015-2019 FreelanceBay.com, All rights reserved.