กลับไปหน้าที่แล้ว

ระบบ ERP สถาบันการสร้างชาติ NBI Nation-Building Institute

เป็นระบบ Web Application ที่เชื่อมระบบกับ Database เพื่องานจัดการระบบข้อมูลของสถาบัน อาทิ เช่น - การสมัครเรียน Online ผ่าน Web Application ,ลงทะเบียน ,ระบบการชำระเงินลงทะเบียน Online ผ่านหน้าเว็บ และการบันทึกเวลาเรียนตามรายวิชาที่เรียน เพื่อเก็บสถิติในการ ประเมินผล เป็นต้น - ตัวระบบ มีทั้งระบบที่เป็น BackEnd (สำหรับ Admin) และระบบ FrontEnd (สำหรับผู้อบรม)

ความคิดเห็น


ระบบ ERP สถาบันการสร้างชาติ NBI Nation-Building Institute
เป็นระบบ Web Application ที่เชื่อมระบบกับ Database เพื่องานจัดการระบบข้อมูลของสถาบัน อาทิ เช่น - การสมัครเรียน Online ผ่าน Web Application ,ลงทะเบียน ,ระบบการชำระเงินลงทะเบียน Online ผ่านหน้าเว็บ และการบันทึกเวลาเรียนตามรายวิชาที่เรียน เพื่อเก็บสถิติในการ ประเมินผล เป็นต้น - ตัวระบบ มีทั้งระบบที่เป็น BackEnd (สำหรับ Admin) และระบบ FrontEnd (สำหรับผู้อบรม)

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 03 ธ.ค. 2020

0
167

ผลงานอื่นๆของ สุรัตน์ ฉ.ดูทั้งหมด

© 2015-2020 FreelanceBay.com, All rights reserved.