ความคิดเห็น


Content_Social media_Brand Pure
ออกแบบ 2 มิติ,รีทัชรูปภาพ,ตัดต่อรูปภาพ,วาดภาพประกอบ,ไดคัทรูปภาพ
ออกแบบและคิด content ให้กับ Brand Pure ผ่าน social media ต่างๆของ Brand

TAG
เผยแพร่เมื่อ: 16 ธ.ค. 2019

0
110
© 2015-2019 FreelanceBay.com, All rights reserved.