โปรแกรมอ่านไฟล์น้ำหนักจากเครื่องชั่ง 

ความคิดเห็น


ระบบนำเข้าข้อมูลน้ำหนัก
ฮาร์ดแวร์ และ ไมโครคอนโทรลเลอร์,พัฒนา Desktop Application,ทดสอบโปรแกรม/ระบบ,วางระบบฐานข้อมูล,วางระบบ Network
นำเข้าข้อมูลน้ำหนักจากเครื่องชั่ง เปรียบเทียบข้อมูลรหัสชิ้นส่วนจากระบบ เพิ่มข้อมูลชิ้นส่วนใหม่ บันทึก และส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ต่างๆ (Excel, Word, PDF)

TAG
เผยแพร่เมื่อ: 22 พ.ย. 2019

0
97

ผลงานใกล้เคียงของฟรีแลนซ์ท่านอื่น

© 2015-2019 FreelanceBay.com, All rights reserved.