ออกแบบเว็บไซต์ ระดับทั่วไป, ระดับองค์กร และโปรเจคนักศึกษา

รายละเอียดงาน

*** ประเภทงาน
- ออกแบบเว็บไซต์ ระดับทั่วไป, ระดับองค์กร
- ออกแบบระบบจัดการหลังบ้าน + ฐานข้อมูล
- โปรเจคนักศึกษา

*** เครื่องมือและภาษาที่ใช้ในการพัฒนา
# front-end ใช้
- html, css, javascript, bootstrap, jquery, ajax

# back-end ใช้
- node's, express, mongodb
- net core, mysql

รายละเอียดฟรีแลนซ์

phongsartp
รับออกแบบเว็ปไซต์ + ระบบจัดการหลังบ้าน
0.0
มี 1 ผลงาน
จ้างงานสำเร็จ 0 ครั้ง
ได้รับรีวิว 0 ครั้ง
ดูโปรไฟล์

หากคุณสนใจจ้างงานแบบนี้

คุยกับฟรีแลนซ์
กำลังเชื่อมต่อ