งานพัฒนาเว็บไซต์และออกแบบ

เว็บ 7st. Studio

พัฒนาระบบด้วย

- HTML

- CSS

- JavaScript

 

ตัวอย่าง

https://sirbosssz.github.io/multiproweb/

ความคิดเห็น


เว็บไซต์ 7st. Studio
ทำเว็บไซต์ทั่วไป,ออกแบบเว็บไซต์,ออกแบบ UX/UI
เป็นโปรเจคเว็บของสตูดิโอ โดยใช้เพียง HTML, CSS และ JavaScript เท่านั้น ตัวอย่าง: https://sirbosssz.github.io/multiproweb/

TAG
เผยแพร่เมื่อ: 18 ต.ค. 2019

0
40
© 2015-2019 FreelanceBay.com, All rights reserved.