ad โรงแรมระวีกัลยา

รายละเอียดงาน

งานโปรโมทร้านอาหารภายในโรงแรม ออกแบบสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ online

รายละเอียดฟรีแลนซ์

pixyeiw
ชื่อเล่น อิ๊ว ครับ อายุที่มากแต่ผ่านประสบการณ์การออกแบบมาหลายปี
0.0
มี 6 ผลงาน
จ้างงานสำเร็จ 0 ครั้ง
ได้รับรีวิว 0 ครั้ง
ดูโปรไฟล์

หากคุณสนใจจ้างงานแบบนี้

คุยกับฟรีแลนซ์
กำลังเชื่อมต่อ