กลับไปหน้าที่แล้ว

Café Translator
คาเฟ-นักแปล

Who We Are
อะไรคือ Café Translator
คาเฟ-นักแปล
o ตอบรับความต้องการด้านภาษาในโลกดิจิทัล 5.0 ยุคแห่งเทคโนโลยี
การเชื่อมต่อทางสังคม (Social Network) ข่าวสารและการสื่อสารไร้พรมแดน

Café Translator
คาเฟ-นักแปล

o รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย
โดยทีมนักแปลคนไทยที่มีประสบการณ์ ทำงานและใช้ชีวิตในต่างประเทศ
เข้าใจความต้องการของลูกค้าคนไทย พัฒนางานและค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

 

 

Friendship Teamwork... / Creative People Working Together...

Brainstorming... / New Idea...
o ขอบคุณภาพจาก SFIO CRACHO, Spain

Café Translator Customer Satisfaction Mission
คาเฟ-นักแปล

พันธกิจและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของเรา

o งานแปลที่ดีช่วยเชื่อมต่อ ส่งต่อความรู้สึกนึกคิด สร้างการมีส่วนร่วม (Engagement)
สร้างการรับรู้ สร้างความน่าสนใจ สร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในงาน
ช่วยให้การส่งสารและการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
o งานแปลที่ดี เนื้อหาถูกต้อง ความหมายครบถ้วน (ใกล้เคียงกับภาษาเดิม ภาษาต้นฉบับ)
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับงานและเจ้าของงาน ลดขั้นตอน เวลาในการทํางานที่ไม่จำเป็น
ไม่เสียเวลาส่งงาน แก้งานกลับไปกลับมา ช่วยให้การทำงาน การดำเนินการต่าง ๆ
เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้การแปลภาษาสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

o “การแปล การถ่ายทอดข้อความจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง โดยรักษารูปแบบ
คุณค่า และความหมายในข้อความเดิมไว้อย่างครบถ้วน รวมทั้งความหมายแฝง
ซึ่งได้แก่ ความหมายทางวัฒนธรรม ปรัชญา ความคิด ความรู้สึก ฯลฯ”
o ขอบคุณ/เครดิต ศาสตราจารย์ ดร.สิทธา พินิจภูวดล (2542)


Café Translator Service to Customer
คาเฟ-นักแปล
บริการลูกค้าของเรา

o รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย
เอกสารทั่วไป เอกสารทางธุรกิจ จดหมาย ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
เอกสารทางวิชาการ บทความ เรียงความ รายงาน งานวิจัย บทคัดย่อ
หนังสือ นิตยสาร วารสาร คู่มือ โบรชัวร์ แผ่นพับ
เพจ โพสต์ แคปชัน รีวิว คอนเทนต์ บล็อก ข่าวและโฆษณาต่าง ๆ

o เอกสารทั่วไป ราคาเริ่มต้น 200 บาท
เอกสารเฉพาะทาง 300, 400 บาท
ระยะเวลาทำงาน 1-7 วัน
ราคา ระยะเวลาทำงาน ตามประเภท ความยากง่ายของงาน
จำนวนคำ ปริมาณงาน หรือตามแต่ตกลง (Negotiable)

 


Team Working…. / Team Sharing…
Working on the Project…
o ขอบคุณภาพจาก SFIO CRACHO, Spain

Café Translator Thanks to Patronage and Partner
คาเฟ-นักแปล

คำขอบคุณลูกค้าและผู้สนับสนุนของเรา
o ขอบคุณ FreelanceBay และลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและให้การสนับสนุนเราด้วยดีเสมอมา
o ขอบคุณทุกรีวิว ทุกคำแนะนำ เพื่อพัฒนางานและการทำงานของเราให้ดียิ่งขึ้นไป
o ขอบคุณทุกกำลังใจจากลูกค้าทุกท่านที่มีให้เรา Café Translator คาเฟ-นักแปล เสมอมา

 

 

Times Square, Manhattan, New York, United States
o ขอบคุณภาพจาก Luciano Mortula - LGM, Italy
Shinjuku, Tokyo, Japan
o ขอบคุณภาพจาก Dylan Gonzales, United States

Oxford Advanced Learner’s Dictionary
o ขอบคุณภาพจาก Oxford University Press, United Kingdom
Longman Dictionary of Contemporary English
o ขอบคุณภาพจาก Pearson, United Kingdom
The Chambers Dictionary
o ขอบคุณภาพจาก John Murray Learning, part of Hodder & Stoughton Ltd., United Kingdom
Webster's Third New International Dictionary, Unabridged
o ขอบคุณภาพจาก Merriam-Webster, Incorporated, United States
The American Heritage Dictionary of the English Language
o ขอบคุณภาพจาก HarperCollins Publishers, United Kingdom
Collins English Dictionary Complete and Unabridged
o ขอบคุณภาพจาก HarperCollins Publishers, United Kingdom

ความคิดเห็น


Café Translator คาเฟ-นักแปล รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร
แปลบทความ,ตรวจแก้งานเขียนภาษาอังกฤษ,งานแปลภาษาอื่น ๆ,ภาษาอังกฤษ (US),ภาษาอังกฤษ (UK),พิสูจน์อักษร,ล่าม,ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ,แปลเอกสาร
Café Translator คาเฟ-นักแปล รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย เอกสารทั่วไป เอกสารทางธุรกิจ จดหมาย ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารทางวิชาการ บทความ เรียงความ รายงาน งานวิจัย บทคัดย่อ หนังสือ นิตยสาร วารสาร คู่มือ โบรชัวร์ แผ่นพับ เพจ โพสต์ แคปชัน รีวิว คอนเทนต์ บล็อก ข่าวและโฆษณาต่าง ๆ โดยทีมนักแปลคนไทยที่มีประสบการณ์ ทำงานและใช้ชีวิตในต่างประเทศ เข้าใจความต้องการของลูกค้าคนไทย พัฒนางานและค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ


0
26236

ผลงานอื่นๆของ Weeradetchart D.ดูทั้งหมด

Café Translator คาเฟ-นักแปล รับ Starbucks® X LINE FRIENDS Card มูลค่า 200.- วันนี้-30 มิ.ย. 2022
Weeradetchart D.
แปลบทความ, ตรวจแก้งานเขียนภาษาอังกฤษ, งานแปลภาษาอื่น ๆ, ภาษาอังกฤษ (US), ภาษาอังกฤษ (UK), พิสูจน์อักษร, ล่าม, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, แปลเอกสาร
0
14527
© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.