กลับไปหน้าที่แล้ว

รับวาดภาพล้อเลียน

ราคาค่าวาดภาพล้อเลียน

-วาดการ์ตูนล้อเลียน 1 ตัว + Background ราคา 1000.-

- วาดการ์ตูนล้อเลียน 1 ตัว ไม่มีBackground ราคา 900.-

- วาดการ์ตูนล้อเลียน 2 ตัว (ภาพคู่) + Background ราคา 2000.-

- วาดการ์ตูนล้อเลียน 2 ตัว (ภาพคู่) ไม่มีBackground ราคา 1800.-

- วาดการ์ตูนล้อเลียน 3 ตัวขึ้นไป (ภาพหมู่) ราคาตัวล่ะ 800.-

 

***หมายเหตุ - ถ้าวาด Background ยากหรือต้องวาดเยอะ เช่น ตึก, อาคาร, รถมอเตอร์ไซค์, รถยนต์, หรือ สิ่งปลูหสร้างต่างๆที่มีลายละเอียดมาก ก็ต้องคิดราคาเพิ่มตามความเหมาะสมครับ

 

***สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

1. ลูกค้าจะได้รับงานเป็นไฟล์ .jpeg ขนาด300 dpi

 

***ชั้นตอนการทำงาน

1. เลือกรูปที่จะวาดคือรูปที่จะเป็นต้นแบบที่ใช้ในการวาด

2. ไออเดียคือบอกสิ่งที่ลูกค้าต้องการพร้อมบอกขนาดของงานที่ต้องการ (ตัวอย่างเช่น 5x7นิ้ว,8x10นิ้ว,A4,A3เป็นต้น)

3. เริ่มทำงานหลังจากได้รูปและตกกลงรายละเอียดงานกันแล้ว ใช้เวลา3-7วัน

4. จัดส่งงานให้ลูกค้าทันทีในรูปแบบไฟล์jpegและai

ความคิดเห็น


รับวาดภาพล้อเลียน
ออกแบบ 2 มิติ,วาดภาพ,ออกแบบโปสเตอร์,ออกแบบ Mascot,วาดภาพฝาผนัง,ออกแบบการ์ด,วาดการ์ตูน,ออกแบบ Infographic,ดราฟรูป,ภาดภาพ portrait,วาดภาพล้อเลียน,วาดภาพสีน้ำ,ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์,ออกแบบสติ๊กเกอร์,วาดภาพประกอบ
ราคาค่าวาดภาพล้อเลียน วาดการ์ตูนล้อเลียน 1 ตัว + Background ราคา 450.- วาดการ์ตูนล้อเลียน 1 ตัว ไม่มีBackground ราคา 400.- วาดการ์ตูนล้อเลียน 2 ตัว (ภาพคู่) + Background ราคา 850.- วาดการ์ตูนล้อเลียน 2 ตัว (ภาพคู่) ไม่มีBackground ราคา 800.- วาดการ์ตูนล้อเลียน 3 ตัวขึ้นไป (ภาพหมู่) ราคาตัวล่ะ 400.- ***หมายเหตุ - ถ้าวาด Background ยากหรือต้องวาดเยอะ เช่น ตึก, อาคาร, รถมอเตอร์ไซค์, รถยนต์, หรือ สิ่งปลูหสร้างต่างๆที่มีลายละเอียดมาก ก็ต้องคิดราคาเพิ่มตามความเหมาะสมครับ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. ลูกค้าจะได้รับงานเป็นไฟล์ .jpeg ขนาด300 dpi ชั้นตอนการทำงาน 1. เลือกรูปที่จะวาดคือรูปที่จะเป็นต้นแบบที่ใช้ในการวาด 2. ไออเดียคือบอกสิ่งที่ลูกค้าต้องการพร้อมบอกขนาดของงานที่ต้องการ (ตัวอย่างเช่น 5x7นิ้ว,8x10นิ้ว,A4,A3เป็นต้น) 3. เริ่มทำงานหลังจากได้รูปและตกกลงรายละเอียดงานกันแล้ว ใช้เวลา3-7วัน 4. จัดส่งงานให้ลูกค้าทันทีในรูปแบบไฟล์jpegและai

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 01 ธ.ค. 2022

1
2102

ผลงานอื่นๆของ วัชรกิติ ส.ดูทั้งหมด

ผลงานใกล้เคียงของฟรีแลนซ์ท่านอื่น

© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.