กลับไปหน้าที่แล้ว

ตัวอย่างการสรุปผลการรีเสิร์ชออกเป็นตัวเลข เพื่อนำไปประกอบเนื้อหางานวิจัยตลาด ในตัวอย่างเป็นการรีเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องนักท่องเที่ยวและเหตุผลที่นักท่องเที่ยวเลือกใช้สายการบิน โดยมีการทำแบบสอบถามออนไลน์และให้กลุ่มเป้าหมายทำแบบสอบถามนั้น

ตัวอย่างข้อมูลวิจัยตลาดที่ค้นหาจากอินเตอร์เนต โดยหาส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจโลจิสติกส์ในไทย เพื่อนำไปประกอบงานวิจัยตลาดของลูกค้า

ข้อมูลด้านงบการเงินของบริษัทโลจิสติกส์ที่เข้ามาดำเนินการในไทย ที่ค้นหาจากในอินเตอร์เนต เพื่อนำไปประกอบงานวิจัยตลาดของลูกค้า

ความคิดเห็น


ตัวอย่างงานวิจัยตลาด
การวิเคราะห์ข้อมูล
:: การนำข้อมูลมาคิดเป็นเปอร์เซนต์และเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้มา :: ข้อมูลที่สามารถค้นหาได้จากอินเตอร์เนต

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 05 มิ.ย. 2020

0
246

ผลงานอื่นๆของ เรืองรวี บ.ดูทั้งหมด

Infographic
เรืองรวี บ.
ไม่ระบุทักษะ
0
169
© 2015-2020 FreelanceBay.com, All rights reserved.