กลับไปหน้าที่แล้ว

Web Application Development

พัฒนา แก้ไข เว็บไซต์, Web Application, RESTful Api, Web Api ด้วย Visual Studio.NET เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น MSSQL Server, Oracle, MySql เป็นต้น ระบบคลาวด์ ต่าง ๆ เช่น AWS, AWS S3 Bucket  เป็นต้น รองรับ Responsive ด้วย bootstrap, react, angula เป็นต้น

ความคิดเห็น


Web Application Development
ทำเว็บไซต์ทั่วไป,ออกแบบระบบ,ทำเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์,พัฒนา Web Application,แก้บั๊ก,ทดสอบโปรแกรม/ระบบ,พัฒนาระบบ Ecommerce,ออกแบบฐานข้อมูล,ออกแบบเว็บไซต์
พัฒนา Web Application ด้วย Visual Studio.NET เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่าง ๆ และเป็นแบบ responsive ด้วย bootstrap

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 30 ก.ย. 2022

2
423

ผลงานอื่นๆของ Prin S.ดูทั้งหมด

© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.