กลับไปหน้าที่แล้ว

Café Translator

คาเฟ-นักแปล
JULY Translation 2022
รับ CenPay Gift Voucher มูลค่า 200.-

วันนี้-29 ก.ค. 2022

 

Café Translator

คาเฟ-นักแปล

รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย
o แปลภาษา แปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย (ครบ) 5 หน้า
รับ CenPay Gift Voucher มูลค่า 200 บาท

วันนี้-29 ก.ค. 2022

 

 

CenPay Gift Voucher

o ใช้ได้ที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป เช่น เซ็นทรัล, เซ็น, มาร์คแอนด์สเปนเซอร์

มูจิ, เซนทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท๊อปส์, ซูเปอร์คุ้ม, อีทไทยโซนตลาด, Thai Favourites

เซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ, พาวเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, โรบินสัน

ไทวัสดุ, บ้านแอนด์บียอน, มัทสึโมโตะ คิโยชิ และ ออฟฟิศเมท ตามมูลค่าหน้าบัตร

(ยกเว้นร้านค้าเช่าพื้นที่, พื้นที่ศูนย์อาหาร)

o บัตรนี้ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าประเภทบัตรโทรศัพท์

บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรเงินสด, บัตรกำนัล, บัตรของขวัญ

สินค้าขายส่งและสินค้ากลุ่มโครงสร้างบางรายการ

o บัตรนี้ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้าม

หรือข้อกำหนดของกฎหมาย  (ห้ามส่งเสริมการขาย) ซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

หรืออาจจะมีในอนาคตได้ เช่น สุรา, ยา, อาหารสำหรับทารก

อาหารสำหรับเด็กเล็กและอาหารเสริมสำหรับทารก

o ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ/คืน ยกเลิกบัตร ชดเชยความเสียหาย กรณีบัตรชำรุด

หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบัตร รวมถึงกรณีบัตรสูญหาย

o ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

o ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

CenPay Gift Voucher

CenPay Gift card

The Perfect Gift of Choice

o ขอบคุณภาพจาก Central Group, Thailand

Café Translator
คาเฟ-นักแปล

Who We Are
อะไรคือ Café Translator
คาเฟ-นักแปล
o ตอบรับความต้องการด้านภาษาในโลกดิจิทัล 5.0 ยุคแห่งเทคโนโลยี
การเชื่อมต่อทางสังคม (Social Network) ข่าวสารและการสื่อสารไร้พรมแดน

 

Café Translator
คาเฟ-นักแปล

o รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย
โดยทีมนักแปลคนไทยที่มีประสบการณ์ ทำงานและใช้ชีวิตในต่างประเทศ
เข้าใจความต้องการของลูกค้าคนไทย พัฒนางานและค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

 

 

Friendship Teamwork… / Creative People Working Together...
Diversity Teamwork Brainstorming..

Team Working... / Team Sharing...
Working on the Project...
o ขอบคุณภาพจาก SFIO CRACHO, Spain

Café Translator Customer Satisfaction Mission
คาเฟ-นักแปล
พันธกิจและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของเรา

o งานแปลที่ดีช่วยเชื่อมต่อ ส่งต่อความรู้สึกนึกคิด สร้างการมีส่วนร่วม (Engagement)
สร้างการรับรู้ สร้างความน่าสนใจ สร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในงาน
ช่วยให้การส่งสารและการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
o งานแปลที่ดี เนื้อหาถูกต้อง ความหมายครบถ้วน (ใกล้เคียงกับภาษาเดิม ภาษาต้นฉบับ)
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับงานและเจ้าของงาน ลดขั้นตอน เวลาในการทํางานที่ไม่จำเป็น
ไม่เสียเวลาส่งงาน แก้งานกลับไปกลับมา ช่วยให้การทำงาน การดำเนินการต่างๆ
เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้การแปลภาษาสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

o “การแปล การถ่ายทอดข้อความจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง โดยรักษารูปแบบ
คุณค่า และความหมายในข้อความเดิมไว้อย่างครบถ้วน รวมทั้งความหมายแฝง
ซึ่งได้แก่ ความหมายทางวัฒนธรรม ปรัชญา ความคิด ความรู้สึก ฯลฯ”
o ขอบคุณ/เครดิต ศาสตราจารย์ ดร.สิทธา พินิจภูวดล (2542)

Café Translator Service to Customer
คาเฟ-นักแปล
บริการลูกค้าของเรา

o รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย
เอกสารทั่วไป เอกสารทางธุรกิจ จดหมาย ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
เอกสารทางวิชาการ บทความ เรียงความ รายงาน งานวิจัย บทคัดย่อ
หนังสือ นิตยสาร วารสาร คู่มือ โบรชัวร์ แผ่นพับ
เพจ โพสต์ แคปชัน รีวิว คอนเทนต์ บล็อก ข่าวและโฆษณาต่าง ๆ

o เอกสารทั่วไป ราคาเริ่มต้น 200 บาท
เอกสารเฉพาะทาง 300, 400 บาท
ระยะเวลาทำงาน 1-7 วัน
ราคา ระยะเวลาทำงาน ตามประเภท ความยากง่ายของงาน
จำนวนคำ ปริมาณงาน หรือตามแต่ตกลง (Discussable)

 

 

Times Square, Manhattan, New York, United States
o ขอบคุณภาพจาก Luciano Mortula - LGM, Italy
Shinjuku, Tokyo, Japan
o ขอบคุณภาพจาก Dylan Gonzales, United States

Café Translator Thanks to Patronage and Partner
คาเฟ-นักแปล

คำขอบคุณลูกค้าและผู้สนับสนุนของเรา
o ขอบคุณ FreelanceBay และลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและให้การสนับสนุนเราด้วยดีเสมอมา
o ขอบคุณทุกรีวิว ทุกคำแนะนำ เพื่อพัฒนางานและการทำงานของเราให้ดียิ่งขึ้นไป
o ขอบคุณทุกกำลังใจจากลูกค้าทุกท่านที่มีให้เรา Café Translator คาเฟ-นักแปล เสมอมา

 

 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary
o ขอบคุณภาพจาก Oxford University Press, United Kingdom
Longman Dictionary of Contemporary English
o ขอบคุณภาพจาก Pearson, United Kingdom
The Chambers Dictionary
o ขอบคุณภาพจาก John Murray Learning, part of Hodder & Stoughton Ltd., United Kingdom
Webster's Third New International Dictionary, Unabridged
o ขอบคุณภาพจาก Merriam-Webster, Incorporated, United States
The American Heritage Dictionary of the English Language
o ขอบคุณภาพจาก HarperCollins Publishers, United Kingdom
Collins English Dictionary Complete and Unabridged
o ขอบคุณภาพจาก HarperCollins Publishers, United Kingdom

ความคิดเห็น


Café Translator คาเฟ-นักแปล รับ CenPay Gift Voucher มูลค่า 200.- วันนี้-29 ก.ค. 2022
แปลบทความ,ตรวจแก้งานเขียนภาษาอังกฤษ,งานแปลภาษาอื่น ๆ,ภาษาอังกฤษ (US),ภาษาอังกฤษ (UK),พิสูจน์อักษร,ล่าม,ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ,แปลเอกสาร
Café Translator คาเฟ-นักแปล / JULY Translation 2022 / รับ CenPay Gift Voucher มูลค่า 200.- / วันนี้-29 ก.ค. 2022 / Café Translator คาเฟ-นักแปล / รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย / แปลภาษา แปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย (ครบ) 5 หน้า รับ CenPay Gift Voucher มูลค่า 200 บาท / วันนี้-29 ก.ค. 2022

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 14 ส.ค. 2022

0
2507

ผลงานอื่นๆของ Weeradetchart D.ดูทั้งหมด

Café Translator คาเฟ-นักแปล รับ NESPRESSO® essenza mini มูลค่า 5,000.- วันนี้-30 มิ.ย. 2022
Weeradetchart D.
แปลบทความ, ตรวจแก้งานเขียนภาษาอังกฤษ, งานแปลภาษาอื่น ๆ, ภาษาอังกฤษ (US), ภาษาอังกฤษ (UK), พิสูจน์อักษร, ล่าม, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, แปลเอกสาร
0
13408
© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.