กลับไปหน้าที่แล้ว

Animation Demo reel (2016)

ตัวอย่าง Animation 2D เเละ 3D ที่ทำในปี 2015-2016 ค่ะ - Motion Graphic "Food truck " จาก กระหกหกด้าน - Personal Project "Crockotopia" - Project อื่นๆในมหาวิทยาลัยค่ะ

ความคิดเห็น


Animation Demo reel (2016)
ตัวอย่าง Animation 2D เเละ 3D ที่ทำในปี 2015-2016 ค่ะ - Motion Graphic "Food truck " จาก กระหกหกด้าน - Personal Project "Crockotopia" - Project อื่นๆในมหาวิทยาลัยค่ะ

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 24 ม.ค. 2021

0
154

ผลงานอื่นๆของ แพรพลอย ร.ดูทั้งหมด

© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.