ความคิดเห็น


ตัดต่อ VDO พร้อมแปล Subtitle
ภาษาอังกฤษ (US),ภาษาอังกฤษ (UK),ตัดต่อวีดีโอ
บันทึกการสตรีมมิ่ง ตัดต่อ แปลและใส่ซับไตเติลภาษาอังกฤษ


0
13