กลับไปหน้าที่แล้ว

Windows Application Development

พัฒนา แก้ไข window form, window service, window presentation foundation (WPF), Class Library ด้วย Visual Studio .NET เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น MSSQL Server, Oracle, MySql เป็นต้น อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องชั่งน้ำหนัก เป็นต้น

ความคิดเห็น


Windows Application Development
ฮาร์ดแวร์ และ ไมโครคอนโทรลเลอร์,พัฒนา Desktop Application,แก้บั๊ก,ทดสอบโปรแกรม/ระบบ,ออกแบบฐานข้อมูล
พัฒนา windows, windows service, wpf application ด้วย Visual Studio .NET เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่าง และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องชั่งน้ำหนัก เป็นต้น

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 19 ก.ย. 2021

1
261

ผลงานอื่นๆของ Prin S.ดูทั้งหมด

© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.