ความคิดเห็น


Smart Farm IOT
ทำเว็บไซต์ทั่วไป,ออกแบบระบบ,ฮาร์ดแวร์ และ ไมโครคอนโทรลเลอร์,พัฒนา Web Application,ออกแบบฐานข้อมูล,ออกแบบเว็บไซต์,ออกแบบ UX/UI
IOT เป็นโปรเจค Arduino Controller สำหรับการวัดสภาพแวดล้อม และค่า pH EC ของแปลงผักไฮโดรโปนิกส์และสามารถควบคุมม่าน แสงไฟ ระดับน้ำ การเติมปุ๋ย A B เพื่อปรับระดับ pH และ EC เชื่อมต่อกับระบบหน้าเว็บไซต์เพื่อทำการแสดงผลจากเซนเซอร์และควบคุมผ่านหน้าเว็บไซต์

TAG
เผยแพร่เมื่อ: 15 พ.ย. 2019

0
27
© 2015-2019 FreelanceBay.com, All rights reserved.