งานระบบ

ออกแบบระบบเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (เครื่องชั่ง, เซ็นเซอร์, สัญญาณไฟ, สัญญาณเสียง) เพื่อบันทึกค่า หรือควบการทำงานของระบบผ่าน Controller

ความคิดเห็น


งานระบบ
ออกแบบระบบ,ฮาร์ดแวร์ และ ไมโครคอนโทรลเลอร์,พัฒนา Desktop Application,ออกแบบฐานข้อมูล
ออกแบบระบบเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (เครื่องชั่ง, เซ็นเซอร์, สัญญาณไฟ, สัญญาณเสียง) เพื่อบันทึกค่า หรือควบการทำงานของระบบผ่าน Controller

TAG
เผยแพร่เมื่อ: 13 พ.ย. 2019

0
131
© 2015-2019 FreelanceBay.com, All rights reserved.