กลับไปหน้าที่แล้ว

รับออกแบบเว็บ Responsive Web และเว็บตามความต้องการ

-. ออกแบบหน้าเว็บ หน้าละ 500 บาทขึ้นไป

-. 2 หน้าขั้นไป เริ่มที่ 400 บาท ขึ้นไป

-. ออกแบบทั้งเว็บ 5 หน้า ราคาเริ่มต้น ที่ 3000บาท

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

-. แจ้งความต้องการของเนื้องาน และความต้องการรวมทั้งรูปแบบงาน

-. ทางเราจะหาตัวอย่าง แนวทาง รูปแบบ ให้เพื่อช่วยกระกอบเพื่อเป็นแนวทางให้ ในกรีณที่ลูกค้ายังไม่มีแนวทางเอาไว้ในใจ

-. ในส่วนที่ลูกค้ามีแนวทางแล้ว แจ้งเพื่อทางเราจะได้ทำโครงสร้างไว้ให้ก่อนลงมือทำงานจริง

-. เมื่อตกลงรายละเอียดจบแล้วจะเริ่มนับวันทำงาน ในระหว่างนี้ถ้ามีข้อมูลอยู่แล้วให้ได้เพื่อเป็นเป็นการทดแทนส่วนที่นำข้อมูลปลอมมาลง

-. เมื่องานแต่ละส่วนจบจะมีการส่งให้ตรวจ ในระหว่างนี้ต้องการแก้ไข้ส่วนไหนแจ้งได้ตลอด

-. เมื่อครบทุกส่วนแล้ว จะให้เวลา 1-2 วันเพื่อการตรวจสอบแก้ไขก่อนส่งงานจริง

 

หมายเหตุ: เวลาเกินหรือไม่เกินกำหนดนั้นอยู่ที่ลูกค้าให้ข้อมูลมาเข้าใจมากน้อยขนาดไหน ในส่วนที่ทำมได้จริงๆ จะแจ้งให้ทราบก่อนจะรับงาน

ขั้นตอนการทำงาน

 

  • 1. ตรวจสอบข้อมูล หรือสอบถามความต้องการของลูกค้า
  • 2. ออกแบบตัวอย่างให้ดู 4 รูปแบบ (เบื้องต้น)
  • 3. ส่งงานให้ลูกค้าดูเป็นระยะๆ
  • 4. เมื่อพอใจเก็บรายละเอียดงาน และอัพข้อมูลลูกค้าที่ส่งมาให้
  • 5. ก่อนจบงานลูกค้าสามารถแก้ไขได้ 6 ครั้งโดยไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่
  • 6. ส่งงาน ตามความต้องการ

ความคิดเห็น


รับออกแบบเว็บ Responsive Web และออกแบบทั่วไป
ออกแบบเมนู/แคตตาล็อก,ออกแบบเว็บไซต์,ออกแบบ UX/UI
ออกแบบหน้าเว็บ ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน 1. เมื่องานจบตรวจสอบแล้วเกิดไม่พอใจในส่วนที่ทำไปจะมีการขอเก็บตามส่วนนั้นๆ 2. เมื่อจบงานแล้วขอแก้ใหม่ทั้งหมด 3. ในระหว่างจนถึงส่วนเก็บงาน แล้วมีการขอแก้ใหม่เกิน 50% จะขอหักส่วนที่ทำไปแล้ว 40% 4. การเพิ่มเติ่มส่วนการถ่ายภาพจากทางเราจะขอคิดราคาเพิ่ม 10% การจ้างช่างที่ทางเราหามา ( ถ้าทางลูกค้าหามา ไม่มีการคิดส่วนนี้ )

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 08 พ.ค. 2021

0
5

ผลงานอื่นๆของ รังสิมันตุ์ ต.ดูทั้งหมด

ผลงานใกล้เคียงของฟรีแลนซ์ท่านอื่น

© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.