ความคิดเห็น


ระบบแจ้งจุดสกปรก
พัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์
แสดงรายการผ่านลิส และจุดแจ้ง ที่แสดงว่าเป็นจุดที่ต้องทำความสะอาดตามสถานที่ต่างๆ โดยดึงข้อมูลผ่าน API และบันทึกข้อมูลผ่าน API

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 23 ม.ค. 2020

0
7

ผลงานใกล้เคียงของฟรีแลนซ์ท่านอื่น