ความคิดเห็น


ออกแบบ UX&UI
ออกแบบระบบ,ออกแบบฐานข้อมูล,ออกแบบเว็บไซต์,ออกแบบ UX/UI
ออกแบบ UX&UI สำหรับส่งข้อเสนอ Proposal ขอเงินทุนประเภทต่างๆ การวางระบบ Front End และ Back End วางระบบฐานข้อมูล การวางระบบ Server การทำเอกสาร รายละเอียด Features Man hour และค่าใช้จ่ายต่าง


0
21

ผลงานใกล้เคียงของฟรีแลนซ์ท่านอื่น

© 2015-2019 FreelanceBay.com, All rights reserved.