รับเขียนเว็บไซต์

รายละเอียดงาน

⭐รับออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์
✅ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อกำหนด ITA
✅ โรงเรียน
✅ ภาคธุรกิจ
✅ ธุรกิจบริการห้องพัก
⭐ ระบบ IoT ผ่านเว็บแอพลิเคชั่น
✅ ผู้ประกอบการโลจิสติก
✅ ระบบควบคุมคุมอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ (IoT)
✅ อื่น ๆ ตามความต้องการของผู้ประกอบการ

รายละเอียดฟรีแลนซ์

pgsoftwarehouse
รับออกแบบ และพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น, Python, PHP, MySQL, Django, AI Macchine Learning, Data Science
0.0
มี 0 ผลงาน
จ้างงานสำเร็จ 0 ครั้ง
ได้รับรีวิว 0 ครั้ง
ดูโปรไฟล์

หากคุณสนใจจ้างงานแบบนี้

คุยกับฟรีแลนซ์
กำลังเชื่อมต่อ