Graphic Design /Logo/Banner/Poster

รายละเอียดงาน

ผู้จากต้องมีแบบหรือแนวความคิดก่อนให้สร้างงาน เพื่อความรวดเร็วและ ถูกต้องในการทำงาน
สิ่งที่จำเป็นมีดังนี้

1.คีย์สำคัญที่อยากจะสื่อ
2.Mood&Tone ที่ผู้จ้างต้องการ อาจนำภาพประกอบมาให้ดู
3.ผู้จ้างสามารถขอดูงานก่อนถึงเวลาจัดส่งได้เพื่อดูว่าตรงตามที่ต้องการหรือไม่
4.ผู้จ้างหากมีความต้องการเฉพาะเช่น ต้องการให้เป็นแนวนอน หรือแนวตั้งควรแจ้งให้ผู้ทำทราบก่อน

รายละเอียดฟรีแลนซ์

supakornc
Creative/Designer
0.0
มี 2 ผลงาน
จ้างงานสำเร็จ 0 ครั้ง
ได้รับรีวิว 0 ครั้ง
ดูโปรไฟล์

หากคุณสนใจจ้างงานแบบนี้

คุยกับฟรีแลนซ์
กำลังเชื่อมต่อ