ระบบเทียบโอนรายวิชา

รายละเอียดงาน

เป็นระบบเทียบโอนรายวิชาสำหรับนักศึกษาที่ออกกลางคัน แล้วมาเรียนต่อ ที่ราชภัฏ โดยใช้การเทียบข้อความเพื่อหาค่าความคล้ายของคำอธิบายรายวิชา ที่มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 75 หรือ 75%

รายละเอียดฟรีแลนซ์

ampon_haha
สวัสดีคับ รับพัฒนาและออกแบบ Website, Mobile App
0.0
มี 2 ผลงาน
จ้างงานสำเร็จ 0 ครั้ง
ได้รับรีวิว 0 ครั้ง
ดูโปรไฟล์

หากคุณสนใจจ้างงานแบบนี้

คุยกับฟรีแลนซ์
กำลังเชื่อมต่อ