ความคิดเห็น


Smart Bed IOT
ทำเว็บไซต์ทั่วไป,ออกแบบระบบ,ฮาร์ดแวร์ และ ไมโครคอนโทรลเลอร์,ออกแบบฐานข้อมูล,ออกแบบเว็บไซต์,ออกแบบ UX/UI
IOT เป็นโปรเจค Arduino Controller สำหรับการวัดการกดทับจากการนอนของผู้ป่วยติดเตียง และสามารถวัดความชื้นจากการปัสสาวะรดที่นอนของผู้ป่วยและแสดงสถานะที่หน้าเว็บไซต์ เชื่อมต่อกับระบบหน้าเว็บไซต์ทำการจับเวลาในแต่ละท่านอน เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยนอนในท่าเดิมเป็นเวลานาน

TAG
เผยแพร่เมื่อ: 15 พ.ย. 2019

0
20
© 2015-2019 FreelanceBay.com, All rights reserved.