ระบบสต็อกแบตเตอรี่ ร้านนานาแบตเตอรี่

รายละเอียดงาน

ส่วนของแอดมิน
จัดการสต็อกของแต่ละสาขา
กำหนดค่าคอมมิสชั่น
โอนย้ายสต็อกระหว่างสาขา
เรียกดูรายงานในรูปแบบต่างๆ
อื่นๆ...

ส่วนของสาขา
รายงานการขายแต่ละวัน
คำนวณยอดขายและค่าคอมในแต่ละวัน
สั่งซืื้อแบตเตอรี่ผ่านระบบ
อื่นๆ...

รายละเอียดฟรีแลนซ์

ampon_haha
สวัสดีคับ รับพัฒนาและออกแบบ Website, Mobile App
0.0
มี 2 ผลงาน
จ้างงานสำเร็จ 0 ครั้ง
ได้รับรีวิว 0 ครั้ง
ดูโปรไฟล์

หากคุณสนใจจ้างงานแบบนี้

คุยกับฟรีแลนซ์
กำลังเชื่อมต่อ