กลับไปหน้าที่แล้ว

ความคิดเห็น


ระบบสต็อกแบตเตอรี่ ร้านนานาแบตเตอรี่
ออกแบบระบบ
ส่วนของแอดมิน จัดการสต็อกของแต่ละสาขา กำหนดค่าคอมมิสชั่น โอนย้ายสต็อกระหว่างสาขา เรียกดูรายงานในรูปแบบต่างๆ อื่นๆ... ส่วนของสาขา รายงานการขายแต่ละวัน คำนวณยอดขายและค่าคอมในแต่ละวัน สั่งซืื้อแบตเตอรี่ผ่านระบบ อื่นๆ...

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 14 ส.ค. 2022

1
226

ผลงานอื่นๆของ อำพน พ.ดูทั้งหมด

© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.