กลับไปหน้าที่แล้ว

โครงการออกแบบวางผังเพื่อการเกษตรและจัดการน้ำพื้นที่62 ไร่

 

งานออกแบบและวางผังโครงการ
การบริหารจัดการน้ำและการจัดการพื้นที่เพื่อการเกษตร

#วางแผนโครงการ
#วางแผนงานโครงการ
#ออกแบบการจัดการน้ำ
#ออกแบบผังการเกษตร
#ออกแบบพื้นที่
#ขุดดินถมดินขุดบ่อน้ำ
#ออกแบบอาคาร

ความคิดเห็น


โครงการออกแบบวางผังเพื่อการเกษตรและจัดการน้ำพื้นที่62 ไร่ งานออกแบบและวางผังโครงการ การบริหารจัดการน้ำและการจัดการพื้นที่เพื่อการเกษตร #วางแผนโครงการ #วางแผนงานโครงการ #ออกแบบการจัดการน้ำ #ออกแบบผังการเกษตร #ออกแบบพื้นที่ #ขุดดินถมดินขุดบ่อน้ำ #ออกแบบอาคาร
ออกแบบผังเมือง,ออกแบบตกแต่งภายใน,ขึ้นโมเดล 3 มิติ,ออกแบบตกแต่งสวน ภายในและนอกอาคาร,ออกแบบโครงสร้างอาคาร,เขียนแบบอนุญาต,ออกแบบอาคาร/ที่พักอาศัย
โครงการออกแบบวางผังเพื่อการเกษตรและจัดการน้ำที่ยั่งยืนบน พื้นที่62 ไร่ ออกแบบเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดของพื้นที่ มีการคำนวณปริมาณการใช้น้ำของโครงการทำให้ทราบถึงขนาดและความลึกของบ่อน้ำที่จะขุดเพื่อสำรองน้ำใช้ได้ตลอดปี และคำนึงหลักการระบายน้ำ การบำบัดน้ำโดยวิธีธรรมชาติ

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 15 ส.ค. 2020

0
257

ผลงานอื่นๆของ อัครพล ก.ดูทั้งหมด

โครงการอาคารพักอาศัยรวม 5 ชั้น
อัครพล ก.
ออกแบบผังเมือง, ออกแบบตกแต่งอื่นๆ, ออกแบบตกแต่งภายใน, ขึ้นโมเดล 3 มิติ, ออกแบบบูธ, ออกแบบเฟอร์นิเจอร์, ออกแบบตกแต่งสวน ภายในและนอกอาคาร, ออกแบบโครงสร้างอาคาร, เขียนแบบอนุญาต, ออกแบบอาคาร/ที่พักอาศัย
0
179
© 2015-2020 FreelanceBay.com, All rights reserved.