UX/UI Application&Website Design

รายละเอียดงาน

โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ Flow UX/UI : figma, xd
โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ icon&image : Illustrator, Photoshop

รายละเอียดฟรีแลนซ์

fantawila
รับงาน ดราฟรูป, Powerpoint presentatoin, UX/UI Design
0.0
มี 1 ผลงาน
จ้างงานสำเร็จ 0 ครั้ง
ได้รับรีวิว 0 ครั้ง
ดูโปรไฟล์

หากคุณสนใจจ้างงานแบบนี้

คุยกับฟรีแลนซ์
กำลังเชื่อมต่อ