เจ้าหน้าที่คัดหาโรงงานผู้ผลิตผ้าในจีน
รายละเอียดประกาศ
. คัดหาโรงงานผลิตผ้าจากจีนตามสเปคที่ต้องการ
2. ติดต่อให้ส่งตัวอย่างมาเทียบได้สเปคตรงกัน
3. ส่งใบราคาเบื้องต้น
ต้องการ 10 โรงงานต่อ 1 สินค้าเพื่อเที่ยบราคาและคุณภาพ มีงานต่อเนื่อง
ข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าจ้าง
300 - 500
พื้นที่ฟรีแลนซ์ที่ต้องการจ้างงาน
กรุงเทพมหานคร
ทักษะที่ต้องการ
ประกาศหมดอายุในอีก
อีก 2 วัน
ยังไม่มีฟรีแลนซ์เสนอราคางานนี้
กำลังเชื่อมต่อ