หาคนทำโปรแกรม solidwork วาดใบพัดพัดลมขึ้นมา
รายละเอียดประกาศ
หาคนเขียนโปรแกรม solidwork ทำใบพัดพัดลมตามขนาดจริง มีแบบให้เป็นใบพัด
ข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าจ้าง
ไม่ระบุ
พื้นที่ฟรีแลนซ์ที่ต้องการจ้างงาน
กรุงเทพมหานคร
ทักษะที่ต้องการ
ประกาศหมดอายุในอีก
1 ปีที่แล้ว
ยังไม่มีฟรีแลนซ์เสนอราคางานนี้
กำลังเชื่อมต่อ