ค้นพบงานที่คุณต้องการที่นี่
หางานที่ใช่ ตรงตามทักษะของคุณ
กรองโปรเจคเพิ่มเติม
ทำดนตรี
ทั้งหมด: 1 โปรเจค
2 ธันวาคม 2019
สร้างโปรแกรมอัดเสียงเครื่องดนตรีจีน โปรแกรมสร้างจังหวะเพลง
สร้างโปรแกรมทำจังหวะดนตรีจีนแบบเฉพาะ สร้างห้องดนตรีตามที่กำหนด อัดเสียงเครื่องดนตรีตามต้นฉบับเพื่อน
ไม่กำหนด
วิธีการชำระเงินชำระเงินภายนอกระบบ
1
52
© 2015-2019 FreelanceBay.com, All rights reserved.