ค้นพบงานที่คุณต้องการที่นี่
หางานที่ใช่ ตรงตามทักษะของคุณ
กรองโปรเจคเพิ่มเติม
ออกแบบ Infographic
หน้า 1, พบผลลัพท์ 1 โปรเจค
24 มกราคม 2020
งานออกแบบ ภาพกราฟฟิกและฉลากสินค้า ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
รับพนักงานออกแบบ ภาพกราฟฟิกและฉลากสินค้า ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพื่อใช้นำเสนอในสื่อออนไลน์ รวมทั
ไม่ได้กำหนดงบประมาณ
วิธีการชำระเงินชำระเงินภายนอกระบบ
13
94