คุมงานก่อสร้างหน้างาน
รายละเอียดประกาศ
ควบคุมช่างทำงานตามแบบที่ได้รับมอบหมาย
ทำงานในเขตกทม.และปริมณฑล
รายงานความคืบหน้าของงานในเจ้าของทราบ
เข้าหน้างานได้ตลอด
ข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าจ้าง
20,000 - 35,000
พื้นที่ฟรีแลนซ์ที่ต้องการจ้างงาน
ทักษะที่ต้องการ
ประกาศหมดอายุในอีก
2 ปีที่แล้ว
ยังไม่มีฟรีแลนซ์เสนอราคางานนี้
กำลังเชื่อมต่อ