ค้นพบงานที่คุณต้องการที่นี่
หางานที่ใช่ ตรงตามทักษะของคุณ
กรองโปรเจคเพิ่มเติม
ออกแบบ Animation
หน้า 1, พบผลลัพท์ 1 โปรเจค
12 กุมภาพันธ์ 2020
Freelance: 3D Animator (Visual Graphic ใช้ Cinema 4D)
Project Type: Projection Mapping - 3D Character Animator (Cinema 4D) - 3D Animator (Visual Graphic/D
ไม่ได้กำหนดงบประมาณ
วิธีการชำระเงินชำระเงินภายนอกระบบ
1
135