บัญชีร้านกาแฟ
รายละเอียดประกาศ
ทำบัญชี
ยื่นภาษีรายจ่ายต่อเดือน
ส่งประกันสังคม
หัก ณ ที่จ่าย
ข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าจ้าง
500 - 1,500
พื้นที่ฟรีแลนซ์ที่ต้องการจ้างงาน
ทักษะที่ต้องการ
ประกาศหมดอายุในอีก
1 ปีที่แล้ว
ยังไม่มีฟรีแลนซ์เสนอราคางานนี้
กำลังเชื่อมต่อ