โปรเจคนี้ ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกับเว็บไซต์
ยอดเข้าชม 95
7 คนเข้าร่วมโปรเจคนี้แล้ว
สำเร็จ จ.
Proof Reader
รายละเอียด
อ่านทวน ตรวจงานออกแบบหนังสือ การตัดคำ เว้นวรรค เนื้อหาตามต้นฉบับ ให้ได้มาตรฐานหนังสือ 100%
ตรวจ 2 ภาษา ไทย และอังกฤษ คู่ขนานกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  • งบประมาณ
    10,000 - 20,000 บาท
  • ทักษะที่ต้องการ
    บริการอื่น ๆ
    พิสูจน์อักษร
ไฟล์แนบ
ยังไม่มีไฟล์แนบ
© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.