ผู้ว่าจ้างยังยืนยันตัวตนครบทุกขั้นตอนแล้ว
ยอดเข้าชม 66
ยังไม่มีผู้เข้าร่วมโปรเจค
ดุรงค์ฤทธิ์ ค.
ต้องการหาคนสอนเขียนแบบ Civil 3D
รายละเอียด
มีความรู้พื้นฐานแล้ว ขาดความรู้เพิ่มเติมด้าน
งานออกแบบขุดลอกสระน้ำที่มีความกว้างมากๆ
เมื่อรัน Crossection ออกมาได้แล้ว มีความกว้างกว่ากระดาษที่ตั้งค่าไว้ จึงต้องการ
แบ่งช่วง LT และ RT ลง กระดาษ
ต้องการหาวิธี คำสั่งในการ คำนวน โดยที่ไม่ใช้คำสั่ง
Explore (ระเบิด) ออกมาครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
  • งบประมาณ
  • ทักษะที่ต้องการ
    เขียนแบบอนุญาต
ไฟล์แนบ
ยังไม่มีไฟล์แนบ
© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.